لیزر حرارتی سبز  اسمان سان مدل 303
لیزر حرارتی سبز  اسمان سان مدل 303

لیزر حرارتی سبز  اسمان سان مدل 303


لیزر حرارتی سبز  اسمان سان مدل 303 از نامش که معلوم است هم دارای قابلیت لیزر و چراغ قوه است، و با وجود این محصول زیبا صاحب چراغ قوه و لیزری قوی خواهید شد.