لیوان سیلیکونی تاشو
لیوان سیلیکونی تاشو

لیوان سیلیکونی تاشو


برای داشتن سفری راحت و آسوده همراه داستن وسایلی کم به صرفه تر است زیرا فضای کمتری اشغال می‌شود ما به شما لیوان سیلیکونی تاشو را پیشنهاد می‌کنیم چون درجه حرارت بالایی را تحمل می‌کند می‌توانید هم در آن چای هم آب را بنوشید.