چراغ قوه اسمال سان مدل S36-2
چراغ قوه اسمال سان مدل S36-2

چراغ قوه اسمال سان مدل S36-2


چراغ قوه ها از آن دسته از وسایل ها هستند که نیاز  بودنش در هر خانه ای احساس می‌شود، نیاز به چراغ قوه زمانی مانند برق رفتن یا مکان هایی که نور کافی ندارد احساس می‌شود. در کوهنوردی، شکاررفتن در شب، بیرون رفتن در شب برای سیاحت و موارد بسیاری دیگر به چراغ قوه نیازمندیم چراغ قوه اسمال سان مدل S36-2 می‌تواتد نیازگوی همه ی نیازهای شما باشد.